пиршин тоҷик - پرشین تاجیک
پلی میان سرزمین های فارسی زبان
برگردان فارسی به تاجیکی، تاجیکی به فارسی، اخبار ، مقالات ، ارتباط با آسیای میانه
تعداد بازدید: 249
وزیران جوان در کابینه جدید تاجیکستان


با روی کار آمدن چند وزیر جوان در بخش اقتصادی کابینه تاجیکستان کارشناسان درباره موفق شدن آنها در سمت‌های جدید نظرات مختلفی دارند.

برخی کارشناسان معتقدند که با وجود متخصص و جوان بودن وزیران صناعت و فناوری‌های جدید، انرژی و ذخیره‌های آب، کشاورزی و کار و مهاجرت تاجیکستان که تعدادی از آنان دانش آموخته دانشگاه‌های معتبر اروپا و آمریکا نیز هستند، امکان فعالیت آنان محدود است.

 

احمدشاه کامل‌زاده تحلیلگر تاجیک معتقد است که وجود فساد و رشوه‌خواری گسترده در ادارات دولتی تاجیکستان و استقلال عمل نداشتن مقامات، مانع جدی در راه فعالیت وزیران جدید خواهد شد.

همچنین شاکرجان حکیم‌اف کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به تمرکز بیش از اندازه گروه‌های خاص در حکومت مرکزی تاجیکستان کارآمدی وزیران جدید را بعید می داند.

نور صفراف اقتصاددان تاجیک می‌گوید که منصوب شدن دلیر جمعه مدیر شرکت برق ولایت بدخشان که دانش آموخته دانشگاه هاروارد است به سمت وزیر آب و ذخیره‌های انرژی تاجیکستان به این امید است که وی بتواند فعالیت شبکه برق کشور را بهبود دهد و سرمایه بیشتری برای ادامه ساخت نیروگاه راغون جذب کند.

به گفته صفراف، همین انتظار از شیرعلی کبیر مدیر شرکت آلومینیوم که به سمت وزیر صنایع و فناوری‌های نوین منصوب شد، خانم شیرین امان زاده رییس پیشین کمیته دولتی گردشگری که عهده دار وزارت کار و مهاجرت شد و سلیمان ضیازاده رییس ناحیه دوشتیچ که به عنوان وزیر کشاورزی فعالیت خواهد کرد، وجود دارد.

پس از پیروزی امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در 11 اکتبر تعدادی از وزیران بخش اقتصادی دولت این کشور برکنار و افراد جوان‌تری جانشین آنان شدند.تعداد نظرات
درج نظر