پرشین-تاجیک пиршян-тоҷик

برگردان فارسي به تاجيكي (سيريليك) و تاجيكي به فارسي

баргардони сириллик ба форсӣ ва баргардони форсӣ ба сирилликвӣрӯсшиносӣ
вӣрӯсҳоии ҳипотити b ва c