пиршин тоҷик - پرشین تاجیک
پلی میان سرزمین های فارسی زبان
برگردان فارسی به تاجیکی، تاجیکی به فارسی، اخبار ، مقالات ، ارتباط با آسیای میانه
تعداد بازدید: 2108
پیشنهاد روز 21 آگوست به عنوان روز ملی تاجیکان


لقمان بایمتف، مورخ مشهور تاجیکستان پیشنهاد کرده که روز 21 آگوست(30 مرداد) که مصادف با به تخت نشستن امیر اسماعیل سامانی است را به عنوان روز ملی تاجیکان در سراسر جهان نام گذاری گردد. در حال حاضر به غیر از تاجیکستان کشورهایی مانند ازبکستان و افغانستان نیز درصد قابل توجهی از مردم تاجیک را در خود جای داده اند، حتی به عقیده بسیاری از محققان تاجیک به معنای پارسی زبان است و با این ترتیب عمده مردم کشور ایران نیز در این دسته بندی قرار می گیرند.
لازم به ذکر است که مردم سوئد و ژاپن نیز چنین روزهایی را در تقویم خود دارند..تعداد نظرات

نظر شما: