пиршин тоҷик - پرشین تاجیک
پلی میان سرزمین های فارسی زبان
برگردان فارسی به تاجیکی، تاجیکی به فارسی، اخبار ، مقالات ، ارتباط با آسیای میانه

حمایت مالی

اندیشه و نیت ساخت و راه‌اندازی این وب‌سایت چیزی جز گسترش زبان فارسی و پیوند دادن مردمان فارسی زبان نبوده و هیچگاه هوس و سودای مالی و مادی در میان نبوده است. اما نقش مسائل مادی در پیشبرد پروژ‌های علمی و فرهنگی انکار ناپذیر است و رشد و پیشرفت این وب‌سایت هم از این اساس برکنار نیست. در حال حاضر خدمات وب‌سایت در برخی جنبه‌ها مانند برگردان تاجیکی به فارسی به بلوغ رسیده‌اند ولی در مورد برگردان تاجیکی به فارسی هنوز راه زیادی در پیش است. ضمن آن که در آینده هم خلاصه‌ساز متون فارسی و غلط‌یاب املایی آنلاین در همین سایت عرضه خواهد شد.

شما می‌توانید با کمک‌های مالی خود این وب‌سایت را برای هر چه سریع‌تر طی کردن این راه ناهموار یاری کنید. در صورتی که شرکت یا موسسه‌ای حامی این وب‌سایت گردد علاوه بر کمک در پیشبرد طرح‌های علمی و فرهنگی، نام و نشان آن شرکت و موسسه محترم در این وب‌سایت درج خواهد شد.