пиршин тоҷик - پرشین تاجیک
пулӣ миёни сарзаминҳои форсӣзабон
ахбори Эрон ، табдили хати сириллик ба алифбоии ниёкон
табдили хати ниёкон ба сириллик
теъдоди боздӣд: 4301
даргузашти ҳошимии рафсанҷонӣ

Акбари ҳошимии рафсанҷонӣ дар сеюми шаҳривари моҳи соли 1313аҳ . аш ( баробар бо 4 августи 1934 ) дар рӯстоии баҳрмони шаҳристони рафсанҷону дар хониводае нисбатани сирватманд ба дунё омад . у якӣ аз 9 фарзанди мӣрзоълӣ ҳошимии бҳрмонӣу моҳбебе сифрён аст .

ояталлоҳи ҳошимии рафсанҷонии таҳсилро , аз сини 5 солагӣ дар мактаби хонае дар нўқ оғози намӯд . дар сини 14 солагӣ ба Қум рафту ба таҳсили улӯм динӣ пардохту ба дараҷаи иҷтиҳод ноил шуд . асотӣди вай дар ҳавзаи илмияи Қуми оёти изоми саййиди ҳусайни таботабойии бурӯҷирдӣ , имоми хумайнӣ  саййиди Муҳамади муҳаққиқи домод , Муҳаммадризои гулпойгонӣ , саййиди Муҳамади козими шариатмадорӣ , абдукарими ҳоирии яздӣ , шаҳоби и аддӣни наҷафии Маръашӣ , Муҳамади ҳусайни тботбоӣӣу ҳсӣнълӣ мунтазирӣ бӯда анд .

вай дар онҷои таҳти таъсии таълимоти имоми хумайнӣ ба сиёсат рӯй овараду ба мухолифат бо ҳукӯмати Муҳамади ризои шоҳи паҳлуӣу инқилоби сифед у пардохт . бо табъиди имом , нақши ҳошимӣ дар мубориза бо шоҳу намояндагии имом дар дохили кишвари пурранги  тар шуд . бо вуҷӯди нигариши зиди ғарбии инқилобиюн , у сафарҳои зиёдӣ аз ҷопон дар шарқ то 20 иёлат аз иёлоти муттаҳида дар ғарб кард .

ояти аллоҳи ҳошимии рафсанҷонии пас аз инқилоби исломии ановини ифтихории мутаъаддидиро аз маҷомеъи илмии дунё касб кардау донишгоҳи Теҳрон низ унвони доктораии ифтихории улӯми сиёсиро ба вай эҳдо карда аст .

ояталлоҳ ҳошимии рафсанҷонӣ ҳамчунин дар шаҳривармоҳи 1386 ба дунболи риҳлати ояти и аллоҳи Мишкӣнии раиси фақиди маҷлиси хубрагони раҳбарӣ дар дувумин иҷлоси солонаи давраи чаҳоруми маҷлиси хубрагон , ба раёсати ӣн маҷлиси муҳиму таъсиргузор баргузӣда шуд . ваии Исфанди соли 1389 раёсати маҷлиси хубрагони раҳбариро ба ояти и аллоҳи Маҳдавии кунии супурди .

 ояти аллоҳи ҳошимии рафсанҷонӣ дар соли 1337 бо иффати Маръашӣ ки духтарӣ аз хониводаи рӯҳонӣу аз наводагони саййиди Муҳамади козими таботабойӣ яздӣ аст , издивоҷ кард . у хоҳари ҳусайни Маръашӣ , муовини саййиди Муҳамади хотамӣ дар даврони раёсати ҷумҳӯрӣу аз мудӣрони аслии давлат созандагӣ аст . самараи ӣн издивоҷи 5 фарзанд ба тартибу ба номҳои Фотима , Муҳсин , Фоӣзаҳ , Меҳдӣу ёсир аст .

 ваии теъдодии китоб бо унвони маҷмӯъаи хотирот рӯзона дорад . у ангезаашро аз навиштани хотироти рӯзонаи алоқа ба нивесандагӣ унвон карда  аст . бар асоси хотироту дидгоҳҳо , суханронӣҳоу мусоҳибаҳои у чандини китоби мустақил навишта шуда  аст . иловаи барӣн , матни комили хутбаҳои намози ҷумъа , мусоҳибаҳо , суханронӣҳоу нутқҳои пеш аз дастураш дар маҷлис , ба сӯрати китобҳои ҷудогона мунташир шуда  аст . аз ҷумлаи таълӣфот вай метавон ба ӣн мавориди арзишҳоу мактабҳо , Исроилу Фаластин , амӣри кабӣр ё қаҳрамони мубориза бо астъморонқлоб ё беъсати ҷдӣдошноӣӣ бо тамаддуну фарҳанги исломӣ ишора кард .

 ояталлоҳи ҳошимии рафсанҷонӣ беш аз онкӣ ба унвони як шахсияти илмӣ шинохта шуда бошад , ба унвони як чеҳраи сиёсӣ матраҳ асту ӣн ҳам ба хотири фаъолиятҳои фаровони сиёсии вай дар даврон қаблу баъд аз инқилоб аст . ваии фаъолияти сиёсии худро аз соли 1340 оғоз кард . у дар даврон қабл аз инқилоб , бисёр ба имом наздик бӯд .

ҳошимии рафсанҷонии фаъолияти сиёсии худро аз соли 1340 оғоз кард . у дар даврон қабл аз инқилоб , бисёр ба имом наздик бӯд . ҳошимӣ дар даврони пеш аз инқилобу дар тӯли наҳзати имоми хумайнӣ ( раҳ ) ба сӯрати як узви фаъолу ҳамеша дар саҳна ҳузур дошта аст .

 намӯнаи боризи ҳимояти эшон аз имоми хумайнӣ ( рҳ)، (рҳ) , ҳаракатӣ бӯд ки эшон ба ҳамроҳи дигари уламо дар эътироз ба зиндонӣ шудани имом анҷом доданд .

 ҳошимии рафсанҷонии пас аз инқилоби исломии ановини ифтихории мутаъаддидиро аз маҷомеъи илмии дунё касб кардау донишгоҳи Теҳрон низ унвони доктораии ифтихории улӯми сиёсиро ба эшон эҳдо карда аст . эшон ҳануз нуқтаи умеду иттикоии мардуму масъӯлони ҷомеъа дар буҳронҳои дохилӣу хориҷӣ аст .

ояти ‌оллаҳ ҳошимии рафсанҷонӣ ҳамчунин дар шаҳривармоҳи 1386 ба дунболи риҳлати ояти и аллоҳи Мишкӣнии раиси фақиди маҷлиси хубрагони раҳбарӣ дар дувумин иҷлоси солонаи давраи чаҳоруми маҷлиси хубрагон , ба раёсати ӣн маҷлиси муҳиму таъсиргузор баргузӣда шуд . ваии Исфанди соли 1389 раёсати маҷлиси хубрагони раҳбариро ба ояти ‌оллаҳ Маҳдавии кунии супурди .

 Акбари ҳошимии бҳрмонӣ , рӯҳонӣу сиёсатмадор , раиси маҷмаъи ташхиси маслиҳати низому раиси асбақи маҷлиси хубрагони раҳбарии нахустин раиси маҷлиси Эрону чаҳорумин раиси ҷумҳӯри Эрон дар ду давраи паёпаии байни солҳои 1368 то 1376 бӯду ба унвони якӣ аз пурнуфӯзтарин шахсиятҳои сиёсии ҷумҳӯрии исломии шинохтаи мӣ‌‌шд .

ба гузориши хабарнигори ҳавзаи аҳзоби хабаргузории Форс، , ояти аллоҳи Акбари ҳошимии рафсанҷонии раиси маҷмаъи ташхиси маслиҳати низоми пас аз умрии муҷоҳидату талош дар масӣри ормонҳои инқилоби асри имрӯзи якшанбеи 1۹ даии моҳ дар якӣ аз бемористонҳои Теҳрони дори фониро видоъ гуфт .

 вай ки соъотӣ қабл ба далели оризаи қалбӣ дар якӣ аз бемористонҳои Теҳрон бистарӣ шуда бӯд алорақми талоши пизишкон дар сини 82 солагии дори фониро видоъ гуфт .

ҳошимии рафсанҷонӣ дар тӯли 8 соли ҷанги Эрону Ироқи фармондиҳии ӣн ҷангро бар ӯҳда доштанду баъд аз поёни ҷанг низ дар қомати зӣост ҷумҳӯрӣ ба умри созандагӣу ҷуброни харобӣ ҳо пардохту ба ҳамин далел ба лақаби сардори созандагӣ маърӯф шуд .

 дар даврони раёсати ҷумҳӯрии Маҳмӯдии Аҳмадии нажоди нақши эшонро бисёр маҳдӯд карданд аммо ҳузури миллионии мардум дар маросими ташйиъи эшон нишон дод ки талошҳои Аҳмадии нажод бе фоида бӯда аст

теъдоди назарот :
назар бидиҳед